| 

Strona główna
|
Mapa serwisu
|
Kontakt
Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
Aktualności
2018-02-08
XLI Sesja Rady Powiatu Leskiego

XLI Sesja Rady Powiatu Leskiego odbędzie się w dniu 16 lutego 2018 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lesku.

 

 

 

Porządek obrad:


1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad sesji.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Powołanie Komisji Wniosków.
5.    Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności pomiędzy sesjami.
6.    Informacja Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Lesku o nowych formach składania wniosków
o płatności, sprawozdanie z wykonania zadań w 2017 r. i planowanych zadaniach na 2018 r.
7.    Interpelacje radnych.
8.    Podjęcie uchwał:
   1)    zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2018.
   2)    w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leskiego na lata 2018-2030.
   3)    w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Leskiego dla  publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
   4)    w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku.
  5)    zmieniająca uchwałę Nr XXXI.183.2013 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ustalenia diet radnych powiatu leskiego.
  6)    w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
  7)    w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie leskim (IV)”.
  8)    w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Leskim na lata 2018 – 2020”.
  9)    w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i Promocji.
9.    Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Leskim za 2017 r.
10.    Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Leskiego.
11.    Zapytania i wolne wnioski radnych, gości, i mieszkańców.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
14. Zakończenie sesji.

Opublikował: Kuba  
 
newsletter
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informację z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy
Odwiedziło nas
Łącznie14366689 osób
W 2018 roku1709663 osób
W Maju 404446 osób
Dzisiaj11320 osób
Starostwo Powiatowe w Lesku ul. Rynek 1 38-600 Lesko tel. 013 469 7124 | e-mail poczta@powiat-leski.pl
copyright © 2007 Starostwo Powiatowe Lesko created by iNetServis