| 

Strona główna
|
Mapa serwisu
|
Kontakt
Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
Powiat Leski | Zdrowie i opieka społeczna
2008-09-08
Zdrowie i Opieka Społeczna

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

ul.Kazimierza Wielkiego 4

38-600 Lesko

Dyrektor: Robert Płaziak

tel. 13 469 8071
tel. 13 469 6991

fax.13 469 6408

Strona Internetowa SP ZOZ w Lesku


Poradnie specjalistyczne, gabinety, lekarze - dane teleadresowe

 

Najważniejsze inwestycje i zakupy w SP ZOZ w Lesku:

1. W 2002 r. SP ZOZ Lesko pozyskał z Biura Promocji Programów Zagranicznych przy Ministerstwie Zdrowia na rzecz Ratownictwa Medycznego ambulans sanitarny marki Mercedes Benz Sprinter. W sierpniu 2004 r. zakupiono w leasingu karetkę FIAT DUCATO 11, a w grudniu 2004 r. pozyskano w ramach Programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne kolejny ambulans sanitarny FIAT DUCATO 15.
2. 4 VI 2004 r. oddano do użytku system nowoczesnego ogrzewania gazowo-olejowego dla szpitala w Lesku oraz system podgrzewania wody dla celów higienicznych (zastosowano baterie słoneczne). Koszt inwestycji wyniósł ok. 3 mln zł.
3. W październiku 2007 oddano do użytku Oddział Ratunkowy w leskim szpitalu. W nowym oddziale ratunkowym znajdują się sale z ośmioma łóżkami dla pacjentów jak również oddział intensywnej opieki medycznej z ośmioma łóżkami i sala operacyjna. Stworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego kosztowało ponad 3,7 mln zł.
4. Od 2002 r. nastąpiła adaptacja pomieszczeń byłej pralni na pomieszczenia fizykoterapii z pracowniami do kinezyterapii, światłoterapii, magnetoterapii. Wartość ponad 120 tyś zł.
5. Przeniesienie oddziału położniczego z III na II p. i połączenie z oddziałem ginekologicznym. Dla stworzenia bazy pod przyszły oddział rehabilitacyjny który został zakontraktowany w roku 2006.
6. Zakup artroskopu – zestaw do artroskopii o wartości 200 tyś. zł.
7. Zakup laparoskopu do zabiegów narządów miękkich, wewnętrznych metodą nieinwazyjną – 104 tyś.
8. Zakup aparatu RTG Proteus z zestawem do radiografii cyfrowej w 2007 r. wartość 665 tyś zł.
9. Wyposażenie bloku operacyjnego – diatermia elektrochirurgiczna o wartości 28 tyś zł.
10 Modernizacja drogi i placu na terenie szpitala w wyniku której powstał 1 duży parking dla pacjentów i 2 parkingi dla personelu. 31 tyś 818 zł.
11. Sprzęt rehabilitacji leczniczej. Wyposażenie oddziału rehabilitacyjnego i pracowni fizykoterapii. Wartość 138 tyś zł.

27 września 2013 r. o godz. 13.00 odbyła  się w Szpitalu Powiatowym w Lesku  uroczystość oddania do użytku nowo zakupionej  aparatury medycznej dla  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego , oddanie do użytku pracowni Tomografii Komputerowej   oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.  Aparatura medyczna wraz z pracownią  tomografii komputerowej została zakupiona ze środków unijnych  w ramach projektu pn.” Rozbudowa pracowni diagnostyki obrazowej i wyposażenie szpitalnego   oddziału ratunkowego na potrzeby mieszkańców i turystów Bieszczad” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko osi priorytetowej  XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia i Działania 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego".

Projekt ten polegał na  zakupie i wyposażeniu szpitalnego  oddziału ratunkowego w aparaturę medyczną. W roku 2012 straciliśmy kontrakt na SOR ponieważ   brakowało nam specjalistycznego sprzętu medycznego, a ponadto  nie posiadaliśmy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, który był jednym z warunków do świadczenia usług medycznych przez SOR w ramach kontraktu z NFZ. Jest to system naczyń  połączonych. W systemie ratownictwa medycznego jeden oddział bez drugiego nie może funkcjonować.   Obecnie zamiast SOR funkcjonuje Izba Przyjęć, która świadczy usługi na poziomie szpitalnego oddziału ratunkowego. Dzięki dotacji unijnej na którą czekaliśmy od roku 2008  mogliśmy kompleksowo  wyposażyć  przyszły SOR..  Pod koniec października 2012 r. Instytucja Wdrażająca tj. Centrum Systemów Informacyjnych w Warszawie przy Ministerstwie Zdrowia przyznała Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lesku dotację unijną  w wysokości  – 7 586 849 zł tj. 85% wartości projektu  pn. ” Rozbudowa pracowni diagnostyki obrazowej i wyposażenie szpitalnego   oddziału ratunkowego na potrzeby mieszkańców i turystów Bieszczad”  W wyniku przeprowadzonego w roku bieżącym postępowania przetargowego  koszt  projektu  zmniejszył się do kwoty 5. 491. 360 zł mln, a tym samym proporcjonalnie pomniejszyła się wartość dotacji unijnej, która aktualnie   wynosi 4 663 830,91 zł.

Po wyłonieniu dostawcy dokonaliśmy zakupu wysokiej klasy aparatury medycznej wśród której znajduje się 16-rzędowy tomograf komputerowy, przyłóżkowy aparat RTG, aparat USG z obrazowaniem 2 HD, kardiomonitory, aparaty do znieczulania, respiratory, centrale do kardiomonitorów, stół operacyjny i stoły zabiegowe, wysokiej klasy łóżka do intensywnej terapii z możliwością regulacji wysokości leża i przechyłami oraz cała gama sprzętu medycznego   niezbędnego do  szybkiej diagnostyki, monitorowania funkcji życiowych  i do ratowania życia jak defibrylatory, aparaty AMBU,  pompy infuzyjne, analizator parametrów krytycznych, narzędzia chirurgiczne, lampy operacyjne, bakteriobójcze, endoskopy, i inny nie wymieniony  sprzęt medyczny potrzebny do bieżącej pracy oddziału.  Wszystkie obszary przyszłego szpitalnego oddziału ratunkowego zostały wyposażone. Oczekujemy na podpisanie kontraktu z Podkarpackim Odziałem NFZ. Mamy zapewnienie, że od 16 października 2013 r. ruszy nowy kontrakt.  Byliśmy w posiadaniu aparatury medycznej na Izbie Przyjęć, dzięki której mogliśmy wyposażyć również Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, który również jest gotowy do odbioru przez NFZ i do podpisania kontraktu na świadczenie usług medycznych. 

Uroczystość otwarcia zaszczyciła swoją obecnością  Pani Małgorzata Chomicz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki, która skierowała wiele ciepłych słów pod adresem Dyrektora SP ZOZ  w Lesku.  Zapewniła o wsparciu  dalszej inwestycji w postaci budowy lądowiska dla śmigłowców sanitarnych. Wśród zaproszonych gości byli   także:

  Pan Edward Prajsnar – Z- ca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, oddelegowany  przez Wiceministra Zdrowia Pana Aleksandra Soplińskiego

  Radni Podkarpackiego Sejmiku Wojewódzkiego: Pan Dariusz Sobieraj i Janusz Ciółkowski , asystent poradni alergologicznej, długoletni pracownik SP ZOZ w Lesku

  Pan Krzysztof Wróbel – Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych Podkarpackiego Oddziału NFZ

  Starostowie Lescy wraz z Radnymi Powiatowymi

  Przedstawiciele władz Miasta i Gminy w Lesku

  Członkowie Rady Społecznej przy SP ZOZ w Lesku

  Przedstawiciele Fundacji im. dr Mirona Lisikiewicza na rzecz pomocy dla szpitala w Lesku

  Wójtowie Gmin Powiatu Leskiego

  Dyrektorzy zakładów opieki zdrowotnej


Przecięcia wstęgi dokonała Pani Wojewoda, przedstawiciele Sejmiku Wojewódzkiego,  Starosta Leski oraz ordynatorzy nowych oddziałów. Oddane do użytku pomieszczenia wraz z aparaturą medyczną zostały poświęcone przez kapelana szpitalna ks. Dziekana Mieczysława Bąka.

 
newsletter
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informację z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy
Odwiedziło nas
Łącznie14366901 osób
W 2018 roku1709875 osób
W Maju 404658 osób
Dzisiaj11532 osób
Starostwo Powiatowe w Lesku ul. Rynek 1 38-600 Lesko tel. 013 469 7124 | e-mail poczta@powiat-leski.pl
copyright © 2007 Starostwo Powiatowe Lesko created by iNetServis