| 

Strona główna
|
Mapa serwisu
|
Kontakt
Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
Powiat Leski | Historia
2007-11-07
Historia Powiatu

Powiat leski postrzegany jest jako obszar turystyczny. Władze powiatowe, starając się stworzyć przyjazne warunki dla potencjalnych inwestorów, nie zapominają o prawdziwym atucie tego terenu - bogactwie przyrody. Bieszczady są po prostu jedyne w swoim rodzaju.

Dotychczasowe działania promocyjne mają wpływ na takie postrzeganie powiatu w Polsce i za granicą, skupiając się na pokazywaniu atrakcyjności turystyczno-kulturalnych tego obszaru.

Mieszkańcy powiatu mają świadomość pozytywnego wpływu inwestycji oraz ruchu turystycznego na wzrost poziomu ich życia. Podstawowe znaczenie mają tu działania promocyjne, w tym działania edukacyjne, które kształtują przychylne postawy mieszkańców wobec działalności gospodarczej inwestorów krajowych i zagranicznych oraz turystów.

Gospodarka turystyczna już w niedalekiej przyszłości może stać się istotnym elementem stymulującym rozwój gospodarczy i społeczny powiatu. Powiat leski stara się w maksymalnym stopniu wykorzystywać walory swojego położenia, dlatego też kładzie duży nacisk na współpracę między samorządami lokalnymi i instytucjami kultury oraz ich odpowiednikami po stronie ukraińskiej i słowackiej.

Tradycje powiatowe

Lesko leżało w rejonie intensywnie zaludnionym już we wczesnym średniowieczu. Pierwsza źródłowa wzmianka o Lesku pochodzi z 1436 r. Prawa miejskie otrzymało ok. 1470 r. Było pierwszym miastem w Bieszczadach, lokowanym na prawie magdeburskim. Pozostałe miasteczka w tym regionie powstawały znacznie później.

Miasto było ośrodkiem gospodarczym i administracyjnym olbrzymich dóbr rodu Kmitów oraz późniejszych właścicieli, Stadnickich, Ossolińskich i Krasickich. Okres największego rozwoju Lesko przeżywało w I połowie XVII w. Będąc rezydencją możnych rodów, odgrywało znaczną rolę w życiu kulturalnym regionu. Stanowiło też religijny ośrodek kościoła rzymskokatolickiego, greckokatolickiego oraz mojżeszowego. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. władze austriackie umieściły w Lesku siedzibę dystryktu (okręgu administracyjnego), a później cyrkułu (obwodu) obejmującego prawie cały obszar dawnej Ziemi Sanockiej. W 1867 r. utworzyły starostwo powiatowe, w wyniku czego Lesko stało się siedzibą jednego z największych do II wojny światowej powiatów w Polsce. Także podczas wojny Lesko pełniło rolę ważnego ośrodka administracyjnego. W latach 1939-1941 sowieci utworzyli tu rejon, a okupant niemiecki (1941-1944) siedzibę tzw. komisariatu wiejskiego.

Po wyzwoleniu, jako miasto powiatowe odegrało ważną rolę w odbudowie i zagospodarowaniu tego regionu. Powstało wówczas pierwsze w Bieszczadach gimnazjum, a następnie technikum drzewne, leśne i rolniczo-hodowlane. Jako centrum administracyjne Lesko przyczyniło się do odbudowy szeregu dróg asfaltowych (dwie obwodnice bieszczadzkie), elektrowni wodnych w Solinie i Myczkowcach oraz ośrodków wczasowo-sanatoryjnych w Polańczyku.

W 1998 r. zakończono I fazę gazyfikacji Bieszczadów. Wybudowano rozdzielnię gazu w Lesku, zgazyfikowano w pełni miasto i gminę Lesko oraz częściowo gminę Baligród. Decyzją Rządu RP z dnia 7 sierpnia 1998 r. na terenie Bieszczadów utworzony został jeden powiat z siedzibą w Ustrzykach Dolnych. Wywołało to ostry sprzeciw pięciu z ośmiu gmin wchodzących w skład powiatu, tj. gmin Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica i Solina. Wspólne działania przedwyborcze spowodowały, że większość w nowopowstałej radzie powiatu zyskali zwolennicy utworzenia powiatu w Lesku.

W związku z tym w dniu 12 maja 1999 r. Rada Powiatu Bieszczadzkiego złożyła do Rady Ministrów wniosek w sprawie podziału powiatu bieszczadzkiego na dwa odrębne z siedzibami w Lesku i Ustrzykach Dolnych. Po kilkuletnich wysiłkach radnych rady powiatu bieszczadzkiego, obywatelskiego komitetu obrony powiatu, mieszkańców Leska i okolicznych gmin, z dniem 1 stycznia 2002 r. został utworzony powiat leski (wyodrębniony z powiatu bieszczadzkiego).

 
newsletter
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informację z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy
Odwiedziło nas
Łącznie14366848 osób
W 2018 roku1709822 osób
W Maju 404605 osób
Dzisiaj11479 osób
Starostwo Powiatowe w Lesku ul. Rynek 1 38-600 Lesko tel. 013 469 7124 | e-mail poczta@powiat-leski.pl
copyright © 2007 Starostwo Powiatowe Lesko created by iNetServis